ชายหาดบ้านอำเภอ

ชายหาดบ้านอำเภอ เป็นหาดที่ยังคงมีธรรมชาติที่สวยงาม อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองสัตหีบ การเดินทางสะดวก สบาย หาดทรายขาวน้ำทะเลใส และเป็นหาดที่เงียบสงบ หาดทรายยังคงโล่งตา เพราะยังไม่มีการอนุญาติให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาจับจองที่ทำโต๊ะนั่งบังวิวสวยๆ

นักท่องเที่ยวนิยมเล่นน้ำ ขับเรือสกูตเตอร์และเล่นทำกิจกรรมทางน้ำอื่นๆ เป็นชายหาดที่เหมาะกับการพักผ่อน เป็นอย่างยิ่ง และบริเวณของชายหาดยังมีร้านอาหารและร้านค้าไว้คอยให้บริการนักท่องเที่ยว นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี  อ่านต่อ

Metal Art Gallery ศิลปะจากเศษเหล็ก

Metal Art Gallery เมทัล อาร์ท แกลเลอรี่่ ศิลปะจากเศษเหล็ก ผลงานประติมากรรมจากเศษวัสดุเหลือใช้ที่เราผลิตขึ้นเอง โดยเราเล็งเห็นคุณค่าในสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วผสมผสานกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จนเกิดเป็นผลงานศิลปะที่มีคุณค่า เป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่ยักษ์รอให้คุณเข้ามาชมและสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ไปกับเรา ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสผลงานศิลปะได้อย่างใกล้ชิด ถ่ายภาพได้อย่างอิสระ และสามารถซื้อสินค้าเป็นของที่ระลึกกลับบ้านได้อีกด้วย

ผลงานศิลปะจากเศษเหล็กที่เราจัดแสดง เป็นการนำเอาขยะรีไซเคิลมาเป็นวัสดุที่ใช้ผลิต เช่น อะไหล่รถยนต์ อะไหล่เครื่องจักร โซ่จักรยาน ยางรถมอเตอร์ไซด์ และอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้ว มาทำให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าขึ้นมา  อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัด ด้านสนามเอนกประสงค์ เดิมคือสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อย้ายที่ไปทำการใหม่แล้ว ทางจังหวัดอ่างทอง จึงได้ปรับเปลี่ยนก่อสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ตัวอาคารเป็น คอนกรีต 2 ชั้น ซึ่งได้รวบรวมประวัติของจังหวัดอ่างทองตั้งแต่สมัยทวาราวดีถึงปัจจุบัน , พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอ่างทองทุกพระองค์ , เหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอ่างทอง , การศึกษา ศาสนา , เศรษฐกิจและประวัติศาสตร์ ,ภูมิปัญญาท้องถิ่น , การทำนา , ทำสวน , ของดีของทุกอำเภอ , ภาพจิตรกรรมฝาผนัง อ่านต่อ

โครงการฟาร์มตัวอย่าง หนองระหารจีน

หนองระหารจีน ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (หนองระหารจีน) ชมการเกษตรแบบผสมผสาน โดยน้อมนำพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ มีการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ มีความหลากหลายของชนิดอาหาร การแปรรูปผลผลิต เรียนรู้การปลูกพืชผัก การเพาะเห็ด การปลูกไม้ผล ที่โดดเด่นคือการปลูกถั่วงอกอินทรีย์ตัดราก การเลี้ยงสัตว์ งานแปรรูป การเก็บเกี่ยว ตัดแต่ง คัด และบรรจุลงหีบห่อ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549 ทรงมีพระราชดำริห่วงใยประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ปี 2549  อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เป็นอุทยานที่ 63 ของประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย

จุดกางเต็นท์แนวชิวๆ  บ้านพักสบายๆ, ลำธารน้ำไหลเย็นๆ, น้ำตกคลองวังเจ้าเพียง  อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกำแพงเพชร

พิพิธภัณฑสถานกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ หรือ พิพิธภัณฑ์เรือนไทยเดิม เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วยหมู่เรือนไทยขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงาม

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี (เมื่อ พ.ศ. 2539)  อ่านต่อ

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นบ่อน้ำพุร้อนผุดขึ้นจากใต้ดินมีน้ำพุร้อนอยู่ 3 แห่ง มีอุณภูความมร้อนประมาณ 45-60 องศาเซลเซียส มีแร่ธาตุและก๊าซละลายอยู่ในน้ำทำให้น้ำมีรสและกลิ่น จากการตรวจสอบของสาธารณะสุขปรากฏว่าไม่มีสารปนเปื้อนหรือเชื้อโรค บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง หรือ บึงสาป มีลักษณะเป็นลุ่มน้ำขัง มีป่าโปร่งล้อมรอบสลับด้วยเนินเตี๊ยๆ พื้นดินบางแห่งมีหินโผล่ขึ้นเป็นกลุ่มน้อยใหญ่สลับกันไป  อ่านต่อ

ตลาดประชารัฐ จังหวัดกำแพงเพชร

ตลาดประชารัฐจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ให้ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคม สามารถเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุน ในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  อ่านต่อ

วัดพระยืนพุทธบาทยุคล

วัดพระยืนพระพุทธบาทยุคล อยู่ติดกับวัดพระแท่นศิลาอาสน์ เป็นวัดเก่าแก่มีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ในมณฑปเก่าฝีมือช่างเชียงแสนสมัยแรกที่หาชมได้ยากยิ่ง มีหลังคาห้าชั้น ทรงแหลมตรงยอดสูงมีวิมานทั้งสี่ทิศ มีฉัตรแบบพม่า นับว่าเป็นมณฑปฝีมือช่างเชียงแสนหลังเดียวที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน อ่านต่อ

วัดพระแท่นศิลาอาสน์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์
เดิมชื่อ วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ที่บนเนินเขาเต่า บ้านพระแท่น ตำบลทุ่งยั้ง ติดกับวัดพระยืนพุทธบาทยุคล ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกบนเนินเขาลูกเดียวกันแต่คนละยอด เป็นวัดโบราณไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดสร้าง และสร้างแต่เมื่อใดทางราชการได้นำพระแท่นศิลาอาสน์ไปประดิษฐานไว้ในตราประจำจังหวัดอุตรดิตถ์แสดงถึงความศรัทธาเลื่อมใสและความสำคัญขององค์พระแท่นศิลาอาสน์ได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันวัดพระแท่นศิลาอาสน์ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สังกัดธรรมยุตินิกาย เมื่อปี พ.ศ. 2549 พระแท่นศิลาอาสน์เป็นพุทธเจดีย์ เช่นเดียวกับ พระแท่นดงรัง เป็นที่เชื่อกันมาแต่โบราณว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ในภัทรกัปนี้ ได้เสด็จและจะได้เสด็จมาประทับนั่งบนพระแท่นแห่งนี้ เพื่อเจริญภาวนา และได้ประทับยับยั้งในเวลาที่ตรัสรู้แล้วเพื่อโปรดสัตว์ซึ่งแสดงว่าพระแท่นศิลาอาสน์นี้มีประวัติความเป็นมาอย่างต่อเนื่องในพระพุทธศาสนามายาวนาน

ตัวพระแท่นเป็นศิลาแลงมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 8 ฟุต ยาวประมาณ 10 ฟุต สูง 3 ฟุต ที่ฐานพระแท่นประดับด้วยลายกลีบบัวโดยรอบมีพระมณฑปศิลปะเชียงแสนครอบอยู่ภายในพระวิหารวัดพระแท่นศิลาอาสน์โดยมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่านายช่างที่สร้างวิหารวัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระฝาง และวัดสุทัศน์ เป็นนายช่างคนเดียวกัน บานประตูเก่าของพระวิหารเป็นไม้แกะสลักฝีมือดีแกะไม้ออกมาเด่นเป็นลายซ้อนกันหลายชั้น แม่ลายเป็นก้านขดปลายเป็นรูปภาพต่าง ๆเป็นลายเดียวกับลายบานมุขที่วิหารพระพุทธชินราช อาจสร้างแต่ครั้งพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรล้านนาเคียงคู่กับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา

ต่อมาพระเจ้าบรมโกศมีพระราชศรัทธาให้ทำประตูมุขตามลายเดิมถวายแทนแล้วโปรดให้เอาบานเดิมนั้นไปใช้เป็นบานวิหารวัดพระแท่นศิลาอาสน์ประตูวิหารเก่าบานดังกล่าวได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2451 เป็นไฟป่าลุกลามไหม้เข้ามาถึงวัด ไฟไหม้ครั้งนั้นเหลือกุฏิซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อธรรมจักรอยู่เพียงหลังเดียว ต่อมาพระยาวโรดมภักดีศรีอุตรดิตถ์นคร (อั้น หงษนันท์) เจ้าเมืองอุตรดิตถ์ได้เรี่ยไรเงินสร้างและซ่อมแซมวิหาร อ่านต่อ