อุโมงค์รถไฟขุนตาล

อุโมงค์รถไฟขุนตาล อุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย อยู่ระหว่างจังหวัดลำปางกับลำพูน เจาะลอดใต้ดอยงาช้างของเทือกเขาขุนตาลเข้าไป ยาวถึง ๑,๓๖๒.๐๕ เมตร กว่าจะทะลุอีกด้าน นับเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ สร้างความตื่นเต้นให้คนทั้งประเทศ ซึ่งต้องใช้วิทยาการและความอุสาหะอย่างมาก เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ก็ไม่มีเหมือนในยุคนี้ ต้องใช้แรงคนตอกหินทีละก้อน ทั้งการเดินทางเข้าไปทำงานก็ยากลำบาก ต้องบุกป่าฝ่าดงแบกอุปกรณ์เข้าไป ซ้ำวิศวกรชาวเยอรมันที่ควบคุมงานทั้งหมดยังถูกจับในฐานะเป็น “ชนชาติสัตรู” ต้องใช้เวลาถึง ๓ รัชกาลจึงเปิดเดินรถได้

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงทำพิธีเริ่มสร้างทางรถไฟในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๓๔ จนปลายปี ๒๔๔๘ รถไฟสายเหนือก็เพิ่งเดินรถไปได้แค่สถานีนครสวรรค์ และการสำรวจเส้นทางที่จะไปถึงเชียงใหม่มีอุปสรรคใหญ่ คือเทือกเขาขุนตาลที่ขวางกั้นจนยากที่หลบเลี่ยงได้

หลังจากสำรวจอยู่ ๒ ปี ในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะขุดอุโมงค์ลอดไปอย่างที่ในยุโรปทำกันมาแล้ว แต่การขุดอุโมงค์ลอดใต้ภูเขายาวเป็นกิโลเมตรเช่นนี้ ทั้งยังอยู่ในดินแดนทุรกันดารที่ต้องปีนป่ายภูเขาเข้าไป นับเป็นเรื่องที่คนไทยทั่วไปมองไม่เห็นทางที่จะเป็นไปได้ แต่ก็มีความศรัทธาเชื่อถือในวิศวกรเยอรมัน ซึ่งตอนนั้นคนไทยนิยมเยอรมันมาก ถือกันว่าสินค้าเยอรมันมีคุณภาพดีกว่าทุกชาติในโลก ทั้งยังคบหากันได้อย่างสบายใจ เพราะเยอรมันไม่มีนโยบายแสวงหาอาณานิคมในย่านนี้ ผิดกับอังกฤษและฝรั่งเศสที่ไว้ใจไม่ได้ ยอกย้อนซ่อนแผนที่จะยึดครองประเทศไทยให้ได้

การเจาะอุโมงค์ขุนตาลเริ่มต้นในปี ๒๔๕๐ ซึ่งยังอยู่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยมีวิศวกรเยอรมันชื่อ อีมิล ไอเซนโฮเฟอร์ เป็นผู้ควบคุมคนแรก และขุดทั้ง ๒ ด้านให้มาบรรจบกันพอดี ซึ่งต้องใช้การคำนวณที่แม่นยำมาก

อุโมงค์รถไฟขุนตาล จุดเริ่มต้นขุดอุโมงค์ทั้ง ๒ ด้าน อยู่ในบริเวณทุรกันดารที่การเดินทางต้องใช้เดินเท้าหรือขี่ม้าเข้าไป ส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ในการก่อสร้างและสัมภาระทั้งหลาย ต้องใช้ช้างและเกวียนบรรทุก บางตอนที่เป็นภูเขาชันก็ต้องใช้รอกกว้านขึ้นไป โดยฐานหัวงานอยู่ที่ลำปาง

วิธีขุด เริ่มด้วยการเจาะเป็นรูเล็กๆเข้าไปโดยใช้แรงงานคนตอกหรือใช้สว่าน จากนั้นจึงเอาดินระเบิดไดนาไมต์ฝัง สอดใส่แก๊ปหรือเชื้อประทุ แล้วต่อสายชนวนยาวเพื่อความปลอดภัยของคนจุดชนวนระเบิด  อ่านต่อ

อุทยานประวัติศาสตร์ เจ้าพระยานคร(น้อย)

อุทยานประวัติศาสตร์ เจ้าพระยานคร(น้อย) เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสมัยกรุงรัตนโกสินทร์คนที่ 3 บุตรบุญธรรมในเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน์) เป็นพระราชโอรสองค์รองสุดท้ายในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราช ชาติเดโชชัย มไหสุริยาธิบดี ผู้สำเร็จราชการเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเรียกกันเป็นสามัญสั้น ๆว่า เจ้าพระยานครศรีธรรมราชบ้าง เจ้าพระยานคร(น้อย)บ้าง และน้อยคืนเมืองบ้าง แต่ที่เรียกกันอย่างแพร่หลายก็คือเจ้าพระยานคร(น้อย)

เจ้าพระยานคร(น้อย)เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๑๙ ที่เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งตรงกับสมัยกรุงธนบุรี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสมมุตอมรพันธ์ทรงเรียบเรียงประวัติของเจ้าพระยานคร(น้อย)ไว้ในพระนิพนธ์เรื่องตั้งเจ้าพระยากรุงรัตนโกสินทร์ว่าเป็นบุตรเจ้าพระยานคร(พัฒน์)ซึ่งภายหลังเป็นเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี อีกนัยหนึ่งว่าเป็นลูกเธอในพระเจ้ากรุงธนบุรีดังมีข้อความในพระราชวิจารณ์ที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมุตอมรพันธุ์ทรงอ้างคือ พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งทรงพระราชวิจารณ์เรื่องจดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี ตอนที่ตรัสถึงเจ้าพระยานคร (น้อย) และเจ้าจอมมารดาปรางในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชว่า อ่านต่อ

วิกหัวหิน

วิกหัวหิน เป็นศิลปะสถานเพื่องานศิลป์และการละครแห่งใหม่ ของประเทศไทยท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของหัวหิน มีโรงละครวิกหัวหิน ซึ่งเป็นโรงละครในร่มขนาด 300 ที่นั่ง สร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์น ที่พร้อมด้วยระบบเทคนิค และแสงสีเสียงที่ได้มาตรฐานระดับสากล มี “โดมดอกไม้”

ซึ่งเป็นโรงละครกลางแจ้ง มีโครงสร้างเหล็กดัดก่อตัวขึ้นเป็นรูปโดมที่มีความอ่อนช้อยสวยงาม พื้นที่นี้จะใช้ในการแสดง หรือจัดทำเป็นสถานที่จัดเลี้ยง มินิคอนเสิร์ต หรือสาธิตการแสดงรูปแบบต่างๆ ก็ได้ อ่านต่อ

วัดสนามเหนือ

วัดสนามเหนือ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์หลังขุดคลองลัดเกร็ด เดิมชื่อวัดสนาม เมื่อพม่าบุกยึดนนทบุรีวัดก็กลายเป็นวัดร้างจนได้ตั้งเป็นวัดใหม่เมื่อ 24 มี.ค.2372 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ 12 เม.ย. 2412

วัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำลัดเกร็ด มีสถานที่น่าสนใจคือ โบสถ์วัดสนามเหนือ, ลานพระพุทธรูปใต้ต้นโพธิ์และพระพุทธรูปปางเกศธาตุหรือพระพุทธรูปปางตะเบ๊ะ ที่มีอายุมากกว่า 400 ปีที่ได้นำออมาจากวิหารเก่าเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

ภายในวัดติดกับแม่น้ำเกาะเกร็ดสามารถโดยสารเรือที่ท่าน้ำวัดสนามเหนือไปยังเกาะเกร็ดได้ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ บริเวณวัดจึงมีของขายมากมายเหมือนตลาดขนาดย่อม อ่านต่อ

วัดธาตุเมืองพิณ

วัดธาตุเมืองพิณ เดิมชื่อ วัดมหาธาตุนนทอารามเมืองกาฬสินธุ์และมนต์ขลัง มีตำนานเล่าขานจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อ กันมายาวนานประมาณพันกว่าปี พระธาตุเมืองพิณเกิดขึ้นด้วยแรงศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน

นอกจากนี้ยังมีการค้นพบโบราณวัตถุจากองค์พระธาตุ สันนิษฐานว่าสร้างมานานประมาณ 700-1,000 ปีกว่า แต่ยังหาข้อสรุปมิได้ว่าสมัยใดจากผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีและปัจจุบันกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนไว้เป็นโบราณสถาน
 อ่านต่อ

ศาลาดูดวงจันทร์ยะหา

ศาลาดูดวงจันทร์ยะหา เป็นที่รู้จักกันทั่วไป จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดยะลา ที่มีนักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาเยือนมากมาย ไม่เฉพาะชาวไทย และพี่น้องในสามจังหวัดเท่านั้น ยังรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากอาเซียนด้วย โดยเฉพาะมาเลเซีย อินโดนีเซีย หาดมาเยือนปลานฝนต้นหนาว จะสัมผัสกับอาหาศที่หนาวเย็น สดชื่น และทัศนียภาพสวยงามตระการตาของทะเหลมอกที่รายรอบขุนเขา อ่านต่อ

วัดพุทธนิมิตร

วัดพุทธนิมิตร อยู่บนยอดเขาภูค่าว บริเวณยอดเขาด้านทิศตะวันตกมีพระนอนแกะสลักบนแผ่นผาผายุนับพันปี เป็นที่เคารพสักการะของชาวกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีโบสถ์ที่ประดับตกแต่งสวยงามและวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระเครื่องจำนวนมาก

มีงานเฉลิมฉลองพระพุทธไสยาสน์ในวันสงกรานต์ ประตูทางเข้าพระธาตุเจดีย์ เป็นไม้แผ่นชิ้นเดียวขนาดใหญ่แกะสลัก ข้างในพระธาตุเจดีย์งามตระการตา พื้นปูด้วยไม้แผ่นขนาดใหญ่ ตรงกลางเป็นที่ประดิษฐานของ “พระพุทธนิมิตเหล็กไหล” ทั้งองค์มีเนื้อสีดำ ประทับอยู่บนฐานไม้ ส่วนรอบ ๆ

ภายในพระมหาธาตุเจดีย์ จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานรายรอบเต็มไปหมด แต่ข้างในค่อนข้างมืดเพราะยังไม่มีการติดไฟฟ้าแสงสว่าง ทำให้การถ่ายภาพลำบากเล็กน้อย ภายในกว้างใหญ่สามารถจุผู้คนได้หลายร้อยคน และอาจจะเกือบถึง 1,000 คน บริเวณยอดเขาด้านทิศตะวันตกมีพระนอนแกะสลักบนแผ่นผาผายุนับพันปี เป็นที่เคารพสักการะของชาวกาฬสินธุ์

พระพุทธไสยาสน์ภูค่าว มีพุทธลักษณะเป็นพระนอนปางไสยาสน์ คือ พระเศียรหนุนทับต้นแขน โดยท่อนแขนที่หนุนพระเศียรไม่ได้ตั้งขึ้นและพระหัตถ์ไม่ได้รองรับพระเศียร องค์พระมีลักษณะพิเศษคือ นอนตะแคงซ้ายไม่มีเกตุมาลา

เป็นลักษณะของพระโมคคัลลานะ พระสาวกองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้า ความยาวตลอดองค์ 2 ม. สูง 0.5 ม. มีทองคำเปลวปิดอยู่ทั่วองค์ ทางวัดจะจัดให้มีงานสรงน้ำพระพุทธรูปไสยาสน์ในวันที่ 19 เมษายน ของทุกปี พระนอนที่สลักบนแผ่นผานี้สร้างขึ้นหลังการสมโภชองค์พระธาตุพนมเล็กน้อย ประมาณปี พ.ศ.8  อ่านต่อ

วัดอุดมประชาราษฎร์

วัดอุดมประชาราษฎร์ เป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่ทางด้านสถาปัตยกรรมและการสอดแทรกเรื่องราวพระเวชสันดร และการดำเนินชีวิตของชาวอีสานสมัยก่อนผ่านการวาดภาพสีบริเวณรอบ โบสถ์

วัดอุดมประชาราษฎร์ มีสิมขนาดใหญ่ขนาด กว้าง 7.85 เมตร ยาว 13.27 เมตร เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2476 ด้วยงบประมาณ 6,000 บาท ด้วยฝีมือของสถาปนิกเป็นช่างญวนชื่อ นายทองคำ จันทร์เจริญ (ทองคำ แซ่อึ้ง) และนายคำมี จันทร์เจริญ

ที่น่าสนใจคือตัวสิมจะมีหลังคา 3 ชั้น มีปีกนกวิ่งรอบตัวสิม มีเสานางเรียงเป็นก่ออิฐโดยมี  อ่านต่อ

สวนสาธารณะคูขวาง

สวนสาธารณะคูขวาง ตั้งอยู่บนถนนพัฒนาการคูขวางตรงข้ามห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เมื่อก่อนถนนเส้นนี้จะเป็นถนนเปลี่ยว สายหนึ่ง แต่สำหรับในปัจจุบัน เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่อง

ถนนสายนี้นับได้ว่าเป็นถนนสายสำคัญและเป็นถนนเศรษฐกิจของเขตเทศบาล  อ่านต่อ

หมู่บ้านทำพัดใบกะพ้อ

หมู่บ้านทำพัดใบกะพ้อ ใบพ้อ หรือใบกะพ้อ เป็นพืชตระกูลปาล์ม มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลักษณะใบเป็นรูปพัด ชาวบ้านในภาคใต้นำใบกะพ้อมาจักสานเป็นพัด เรียกว่า “พัดใบกะพ้อ” หรือ “พัดใบพ้อ

ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมจักสานประเภทหนึ่งที่เป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้าน นับเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของภาคใต้ โดยเฉพาะในอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ที่ผลิตกันจนมีชื่อเสียงในเรื่องพัดใบพ้อ ก็คือหมู่บ้านโคกยาง

ในอดีตพัดใบกะพ้อ ใช้ประโยชน์ในการพัดลมคลายความร้อนเพียงอย่างเดียว แต่หลังจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ผลิตพัดใบกะพ้อ ก็ได้ส่งเสริมให้มีการทำผลิตภัณฑ์จากพัดใบกะพ้อ

อย่างเช่น  อ่านต่อ